>>วิธีกรอก(ชุดเอกสารหมอบตัว)<<  

 

1)  รายละเอียดค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ส่วนที่ 1 สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) 

ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2564

 

 

     >>คลิ๊ก Download ใบชำระเงิน ระดับ ปวช ทุกสาขา<<      

 

 

>>คลิ๊ก Download ใบชำระเงิน ระดับ ปวส<<

 

>>คลิ๊ก Download ใบบันทึกขอผ่อนผัน<<  

 

 [เข้าสู่เว็บ www.minburi.ac.th]