ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

 

 เบอร์โทรติดต่อภายใน

 

[เข้าสู่เว็บ www.minburi.ac.th]