iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ "การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440224 Mon, 14 Jan 2019 10:42:52 +0700 วิธีการกรอกเอกสารมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440199 Fri, 11 Jan 2019 18:03:42 +0700 "กำหนดการและรายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440183 Thu, 10 Jan 2019 16:01:44 +0700 "ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน (โควตา)" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439969 Wed, 26 Dec 2018 09:39:34 +0700 "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439859 Wed, 19 Dec 2018 14:10:59 +0700 "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439775 Sat, 15 Dec 2018 11:04:05 +0700 "พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมภาษาและอาชีวศึกษาจีน-ไทย" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439762 Fri, 14 Dec 2018 15:39:14 +0700 "ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ปีการศึกษา 2562 " http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439752 Fri, 14 Dec 2018 09:50:44 +0700 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439651 Thu, 06 Dec 2018 14:04:28 +0700 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439592 Mon, 03 Dec 2018 11:26:00 +0700 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439591 Mon, 03 Dec 2018 10:33:57 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439484 Tue, 27 Nov 2018 10:50:50 +0700 พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439483 Tue, 27 Nov 2018 10:23:52 +0700 รำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439481 Tue, 27 Nov 2018 10:00:39 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439421 Thu, 22 Nov 2018 10:30:12 +0700 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439403 Wed, 21 Nov 2018 14:49:49 +0700 ประชุมการทำข้อมูลของผู้ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439402 Wed, 21 Nov 2018 14:29:07 +0700 ดร.พิศิษฐ์ แสง-ชูโตเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439401 Wed, 21 Nov 2018 14:18:00 +0700 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439400 Wed, 21 Nov 2018 14:10:11 +0700 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปี 2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439388 Tue, 20 Nov 2018 11:22:39 +0700 ประชุมการจัดเตรียมสถานที่สร้างประกอบเรือเก็บผักตบชวา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439325 Thu, 15 Nov 2018 15:33:44 +0700 พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439324 Thu, 15 Nov 2018 15:19:04 +0700 การให้โควตาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439323 Thu, 15 Nov 2018 14:27:54 +0700 แบบตอบรับเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439311 Wed, 14 Nov 2018 19:05:27 +0700 เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439221 Fri, 09 Nov 2018 14:35:48 +0700 เปิดการอบรมเรื่อง http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439214 Fri, 09 Nov 2018 10:38:35 +0700 พิธีเปิดป้ายศูนย์ทดสอบระดับภาษาจีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439203 Thu, 08 Nov 2018 18:58:43 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439155 Tue, 06 Nov 2018 14:08:47 +0700 ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษามณฑลหูเป่ย ประเทศจีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439146 Mon, 05 Nov 2018 14:13:09 +0700 ศึกษาดูงานพิมพ์ All In Print 2018 ณ นครเซี่ยงไฮ้ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439040 Tue, 30 Oct 2018 15:51:11 +0700 โครงการร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามโครงการความร่วมมือไทย-จีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438938 Wed, 24 Oct 2018 11:08:38 +0700 ประชุมแนวทางการเร่งรัดขยายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438890 Fri, 19 Oct 2018 15:31:47 +0700 ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438873 Thu, 18 Oct 2018 14:34:42 +0700 พิธีปิดและอัญเชิญถ้วยพระราชทานชนะเลิศการแข่งขัน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438852 Tue, 16 Oct 2018 11:09:43 +0700 ทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438828 Fri, 12 Oct 2018 11:49:32 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438749 Mon, 08 Oct 2018 16:42:58 +0700 ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438734 Sun, 07 Oct 2018 14:07:11 +0700 ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2561 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438510 Mon, 24 Sep 2018 12:47:44 +0700 การประชุมคณะกรรมการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438482 Fri, 21 Sep 2018 08:52:13 +0700 การลงนามความร่วมมือ​ (MOU)​ กับ mirim meister school http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438479 Thu, 20 Sep 2018 15:42:50 +0700 ความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา โทย-เกาหลี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438407 Sat, 15 Sep 2018 02:06:14 +0700 การปาฐกถาพิเศษเรื่องกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438316 Tue, 11 Sep 2018 14:44:24 +0700 หลักการเขียนและวิธีการสรุปรายงานแบบ PDCA http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438303 Sun, 09 Sep 2018 09:40:28 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438278 Fri, 07 Sep 2018 14:33:27 +0700 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438260 Thu, 06 Sep 2018 15:27:55 +0700 พิธีลงนามความร่วมมือ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438256 Thu, 06 Sep 2018 15:08:00 +0700 การประชุมยกระดับ อาชีวศึกษา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438200 Sun, 02 Sep 2018 22:27:10 +0700 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438111 Mon, 27 Aug 2018 16:22:08 +0700 การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการศูนย์ภาษาจีน-ไทย http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438063 Wed, 22 Aug 2018 13:46:22 +0700 การประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขต (พชข.) ครั้งที่ 2/2561​ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=437999 Fri, 17 Aug 2018 10:58:42 +0700