iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=441046 Mon, 18 Mar 2019 16:24:06 +0700 "ขออนุญาตให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=441005 Fri, 15 Mar 2019 09:23:07 +0700 "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440971 Wed, 13 Mar 2019 12:23:51 +0700 "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ " http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440870 Mon, 04 Mar 2019 09:54:41 +0700 "ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440721 Thu, 21 Feb 2019 10:01:01 +0700 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาหลักสูตรการสืบสวนข้อเท็จจริง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440697 Wed, 20 Feb 2019 10:28:17 +0700 "โครงการ สัมมนาการปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440640 Thu, 14 Feb 2019 15:22:57 +0700 "การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440638 Thu, 14 Feb 2019 15:16:26 +0700 "ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440588 Mon, 11 Feb 2019 09:54:29 +0700 จิตอาสาช่วยประชาชนลดควันลดฝุ่น http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440546 Wed, 06 Feb 2019 15:47:38 +0700 "รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 28" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440544 Wed, 06 Feb 2019 14:53:04 +0700 "ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440523 Wed, 06 Feb 2019 10:20:19 +0700 "ประชุมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ pm 2.5" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440459 Fri, 01 Feb 2019 10:00:54 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440458 Fri, 01 Feb 2019 09:55:41 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440457 Fri, 01 Feb 2019 09:48:11 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440456 Fri, 01 Feb 2019 09:40:04 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440430 Wed, 30 Jan 2019 08:50:33 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440345 Tue, 22 Jan 2019 19:05:02 +0700 ต้อนรับคณะ Mirim Meister School http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440331 Tue, 22 Jan 2019 11:07:19 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440224 Mon, 14 Jan 2019 10:42:52 +0700 วิธีการกรอกเอกสารมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440199 Fri, 11 Jan 2019 18:03:42 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440183 Thu, 10 Jan 2019 16:01:44 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439969 Wed, 26 Dec 2018 09:39:34 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439859 Wed, 19 Dec 2018 14:10:59 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439775 Sat, 15 Dec 2018 11:04:05 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439762 Fri, 14 Dec 2018 15:39:14 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439752 Fri, 14 Dec 2018 09:50:44 +0700 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439651 Thu, 06 Dec 2018 14:04:28 +0700 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439592 Mon, 03 Dec 2018 11:26:00 +0700 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439591 Mon, 03 Dec 2018 10:33:57 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439484 Tue, 27 Nov 2018 10:50:50 +0700 พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439483 Tue, 27 Nov 2018 10:23:52 +0700 รำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439481 Tue, 27 Nov 2018 10:00:39 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439421 Thu, 22 Nov 2018 10:30:12 +0700 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439403 Wed, 21 Nov 2018 14:49:49 +0700 ประชุมการทำข้อมูลของผู้ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439402 Wed, 21 Nov 2018 14:29:07 +0700 ดร.พิศิษฐ์ แสง-ชูโตเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439401 Wed, 21 Nov 2018 14:18:00 +0700 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439400 Wed, 21 Nov 2018 14:10:11 +0700 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปี 2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439388 Tue, 20 Nov 2018 11:22:39 +0700 ประชุมการจัดเตรียมสถานที่สร้างประกอบเรือเก็บผักตบชวา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439325 Thu, 15 Nov 2018 15:33:44 +0700 พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439324 Thu, 15 Nov 2018 15:19:04 +0700 การให้โควตาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439323 Thu, 15 Nov 2018 14:27:54 +0700 แบบตอบรับเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439311 Wed, 14 Nov 2018 19:05:27 +0700 เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439221 Fri, 09 Nov 2018 14:35:48 +0700 เปิดการอบรมเรื่อง http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439214 Fri, 09 Nov 2018 10:38:35 +0700 พิธีเปิดป้ายศูนย์ทดสอบระดับภาษาจีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439203 Thu, 08 Nov 2018 18:58:43 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439155 Tue, 06 Nov 2018 14:08:47 +0700 ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษามณฑลหูเป่ย ประเทศจีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439146 Mon, 05 Nov 2018 14:13:09 +0700 ศึกษาดูงานพิมพ์ All In Print 2018 ณ นครเซี่ยงไฮ้ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439040 Tue, 30 Oct 2018 15:51:11 +0700 โครงการร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามโครงการความร่วมมือไทย-จีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438938 Wed, 24 Oct 2018 11:08:38 +0700