iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ครั้งที่2 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=435335 Thu, 05 Apr 2018 10:45:27 +0700 รับสมัครงาน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=434679 Thu, 15 Mar 2018 11:43:54 +0700 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=434116 Wed, 21 Feb 2018 07:24:22 +0700 กำหนดวันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=433840 Fri, 09 Feb 2018 03:57:02 +0700 เอกสารชี้แจงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 60 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=433425 Wed, 24 Jan 2018 15:13:31 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=433401 Tue, 23 Jan 2018 21:08:12 +0700 ประกาศผลสอบข้อเขียน นักเรียน-นักศึกษาใหม่่ ปีการศึกษา 2561 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=433255 Wed, 17 Jan 2018 22:30:16 +0700 ประกาศผลสอบคัดเลือกโควตาปี2561 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=433062 Wed, 10 Jan 2018 11:00:14 +0700 ประชุมจัดทำหลักสูตรร่วมกับประเทศจึน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=432789 Mon, 25 Dec 2017 17:41:45 +0700 ลงนาม ณ วิทยาลัยเทคนิครถไฟฟ้าความเร็วสูง ประเทศจีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=432788 Mon, 25 Dec 2017 17:27:58 +0700 ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้าปี61 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=432754 Fri, 22 Dec 2017 10:33:03 +0700 ผลการสอบคัดเลือก http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=432752 Fri, 22 Dec 2017 10:06:23 +0700 ประชุม SEAMEO Secretaria http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=432651 Fri, 15 Dec 2017 17:01:25 +0700 ประเมินองค์การมาตรฐาน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=432648 Fri, 15 Dec 2017 16:39:14 +0700 กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี2561 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=432545 Sat, 09 Dec 2017 14:51:35 +0700 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=432410 Mon, 04 Dec 2017 16:29:59 +0700 การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=432216 Sat, 25 Nov 2017 15:32:33 +0700 อศก คัดเลือกสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 28 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=432026 Wed, 15 Nov 2017 15:29:02 +0700 ประกาศรับโควต้าปี2560 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=431909 Tue, 07 Nov 2017 15:24:54 +0700 โหลดไฟล์อาชีวะจิตอาสา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=431638 Fri, 20 Oct 2017 10:58:21 +0700 รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=431389 Wed, 04 Oct 2017 23:30:06 +0700 อาชีวะโชร์พราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=431093 Wed, 20 Sep 2017 00:04:14 +0700 กำหนดการลงทะเบียน ภาค 2/2560 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=431065 Mon, 18 Sep 2017 21:49:28 +0700 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=430958 Tue, 12 Sep 2017 04:47:30 +0700 ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2560 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=430146 Sat, 12 Aug 2017 12:49:52 +0700 รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=429996 Tue, 08 Aug 2017 05:12:32 +0700 ยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)รุ่น ๑ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=429881 Fri, 04 Aug 2017 09:47:13 +0700 ถวายพระพร ร10 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=429724 Sat, 29 Jul 2017 01:46:02 +0700 ประกาศผลสอบค้ดเลือกลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=428967 Fri, 30 Jun 2017 14:32:04 +0700 หนุมานเกมส์12 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=428791 Sat, 24 Jun 2017 01:09:16 +0700