iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ "โครงการ สัมมนาการปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440640 Thu, 14 Feb 2019 15:22:57 +0700 "การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440638 Thu, 14 Feb 2019 15:16:26 +0700 "ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440588 Mon, 11 Feb 2019 09:54:29 +0700 จิตอาสาช่วยประชาชนลดควันลดฝุ่น http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440546 Wed, 06 Feb 2019 15:47:38 +0700 "รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 28" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440544 Wed, 06 Feb 2019 14:53:04 +0700 "ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440523 Wed, 06 Feb 2019 10:20:19 +0700 "ประชุมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ pm 2.5" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440459 Fri, 01 Feb 2019 10:00:54 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440458 Fri, 01 Feb 2019 09:55:41 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440457 Fri, 01 Feb 2019 09:48:11 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440456 Fri, 01 Feb 2019 09:40:04 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440430 Wed, 30 Jan 2019 08:50:33 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440345 Tue, 22 Jan 2019 19:05:02 +0700 ต้อนรับคณะ Mirim Meister School http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440331 Tue, 22 Jan 2019 11:07:19 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1857853 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1857857 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1857858 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1857859 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1857860 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1857861 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1857862 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1857863 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440224 Mon, 14 Jan 2019 10:42:52 +0700 วิธีการกรอกเอกสารมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440199 Fri, 11 Jan 2019 18:03:42 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=440183 Thu, 10 Jan 2019 16:01:44 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439969 Wed, 26 Dec 2018 09:39:34 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439859 Wed, 19 Dec 2018 14:10:59 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439775 Sat, 15 Dec 2018 11:04:05 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439762 Fri, 14 Dec 2018 15:39:14 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439752 Fri, 14 Dec 2018 09:50:44 +0700 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439651 Thu, 06 Dec 2018 14:04:28 +0700