iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439775 Sat, 15 Dec 2018 11:04:05 +0700 "พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมภาษาและอาชีวศึกษาจีน-ไทย" http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439762 Fri, 14 Dec 2018 15:39:14 +0700 "ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ปีการศึกษา 2562 " http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439752 Fri, 14 Dec 2018 09:50:44 +0700 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439651 Thu, 06 Dec 2018 14:04:28 +0700 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439592 Mon, 03 Dec 2018 11:26:00 +0700 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439591 Mon, 03 Dec 2018 10:33:57 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439484 Tue, 27 Nov 2018 10:50:50 +0700 พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439483 Tue, 27 Nov 2018 10:23:52 +0700 รำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439481 Tue, 27 Nov 2018 10:00:39 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439421 Thu, 22 Nov 2018 10:30:12 +0700 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439403 Wed, 21 Nov 2018 14:49:49 +0700 ประชุมการทำข้อมูลของผู้ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439402 Wed, 21 Nov 2018 14:29:07 +0700 ดร.พิศิษฐ์ แสง-ชูโตเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439401 Wed, 21 Nov 2018 14:18:00 +0700 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439400 Wed, 21 Nov 2018 14:10:11 +0700 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปี 2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439388 Tue, 20 Nov 2018 11:22:39 +0700 ประชุมการจัดเตรียมสถานที่สร้างประกอบเรือเก็บผักตบชวา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439325 Thu, 15 Nov 2018 15:33:44 +0700 พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439324 Thu, 15 Nov 2018 15:19:04 +0700 การให้โควตาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439323 Thu, 15 Nov 2018 14:27:54 +0700 แบบตอบรับเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439311 Wed, 14 Nov 2018 19:05:27 +0700 เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439221 Fri, 09 Nov 2018 14:35:48 +0700 เปิดการอบรมเรื่อง http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439214 Fri, 09 Nov 2018 10:38:35 +0700 พิธีเปิดป้ายศูนย์ทดสอบระดับภาษาจีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439203 Thu, 08 Nov 2018 18:58:43 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439155 Tue, 06 Nov 2018 14:08:47 +0700 ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษามณฑลหูเป่ย ประเทศจีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439146 Mon, 05 Nov 2018 14:13:09 +0700 ศึกษาดูงานพิมพ์ All In Print 2018 ณ นครเซี่ยงไฮ้ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=439040 Tue, 30 Oct 2018 15:51:11 +0700 โครงการร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามโครงการความร่วมมือไทย-จีน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438938 Wed, 24 Oct 2018 11:08:38 +0700 ประชุมแนวทางการเร่งรัดขยายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438890 Fri, 19 Oct 2018 15:31:47 +0700 ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=438873 Thu, 18 Oct 2018 14:34:42 +0700 คณะผู้บริหาร http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1852445 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0700 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1852446 Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0700