// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 20/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 2,673,025
Page Views 4,395,867
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหารประกาศวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ

ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี  ประจำปีการศึกษา 2562 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

.............................................................................

     **** รายละเอียดเพิ่มเติม.....คลิก  ****


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (08.00 - 16.30 น.)

เอกสารที่ใช้รายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษา

(เอกสารที่เป็นสำเนาให้ถ่าย ขนาด A4 เท่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

1. บัตรลงทะเบียนรายวิชา
2. ใบรายงานตัวนักศึกษา พร้อมติดรูป 1 นิ้ว  จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน (นักศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน (บิดา) จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชน (มารดา) จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา) จำนวน 2 ฉบับ
9. สำเนาทะเบียนบ้าน (มารดา) จำนวน 2 ฉบับ
10. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view