// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,157
Page Views 4,270,240
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

พร้อมด้วยนายมนตรี ประชารัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสุมิตรา ปพนธนัตถ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางทัศนาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ หัวหน้างานหลักสูตรฯ 

นายสรณะ กองกุลศิริ หัวหน้างานทะเบียน

 และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมืออาชีวะไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี (Minburi Technical College) (MTC)

กับวิทยาลัยการพลังงานน้ำกุ้ยโจว (Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources

and Hydropower) มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2562

โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางฝ่ายจีนมี

Mr. Yang Zhihong Secretary of the Party Committee of Guizhou

Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower

Mr. Chen Hailiang President of Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower พร้อมผู้บริหารระดับสูง

คณะครูอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือบรรลุข้อตกลงร่วมกันตาม บันทึกความร่วมมือระหว่าง

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี(Minburi Technical College) (MTC) กับ

GuizhouVocational and Technical College of Water Resources and Hydropower

ที่จะร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอน, การวิจัย, และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีโปรแกรมและกิจกรรมที่จะทำร่วมกันมีดังนี้

1. แลกเปลี่ยนครูและนักเรียน

2 .เรียนภาษาจีนระยะสั้นและยาว

3.ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

4. การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

5. มีการทำวิจัย, สัมมนา, การประชุม,การประชุมสัมมนา,และworkshop ในระดับนานาชาติ

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view