// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 16/11/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,628,981
Page Views 4,332,561
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศผลสอบ นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบ นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบ นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2562
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีได้ดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือก นักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562 นั้น
บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังมีรายนามต่อไปนี้


ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view