// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 24/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,573,405
Page Views 4,250,250
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ข้อมูลสถานศึกษาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

สถานศึกษาในเขต

ตารางแสดงข้อมูลสถานศึกษาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

 

ที่

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด

สอนระดับ

ระยะทาง

1

โรงเรียนมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

1 กิโลเมตร

2

โรงเรียนวัดแสนสุข

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

1 กิโลเมตร

3

โรงเรียนปิยมินทร์คุณารักษ์

เอกชน

ประถมศึกษา

1 กิโลเมตร

4

โรงเรียนมีนบุรีศึกษา

เอกชน

ประถมศึกษา

1 กิโลเมตร

5

โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

1 กิโลเมตร

6

โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม

เอกชน

ประถมศึกษา

2 กิโลเมตร

7

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

เอกชน

ประถมศึกษา

2 กิโลเมตร

ที่

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด

สอนระดับ

ระยะทาง

8

โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

3 กิโลเมตร

9

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

3 กิโลเมตร

10

โรงเรียนสุดใจวิทยา

เอกชน

ประถมศึกษา

3 กิโลเมตร

11

โรงเรียนทรงวิทย์วิทยา

เอกชน

ประถมศึกษา

3 กิโลเมตร

12

โรงเรียนศาลาคู้

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

4 กิโลเมตร

13

โรงเรียนคลองสาม

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

4 กิโลเมตร

14

โรงเรียนบึงขวาง

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

4 กิโลเมตร

15

โรงเรียนบางชัน

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

4 กิโลเมตร

16

โรงเรียนบ้านเกาะ

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

5 กิโลเมตร

17

โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

5 กิโลเมตร

18

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

การศึกษาพื้นฐาน

มัธยมศึกษา

1 กิโลเมตร

19

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

การศึกษาพื้นฐาน

มัธยมศึกษา

1 กิโลเมตร

20

โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า

การศึกษาพื้นฐาน

มัธยมศึกษา

4 กิโลเมตร

21

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

การศึกษาพื้นฐาน

มัธยมศึกษา

5 กิโลเมตร

22

โรงเรียนพณิชยการมีนบุรี

เอกชน

ปวช.-ปวส.

5 กิโลเมตร

23

โรงเรียนมีนบุรีโปลีเทคนิค

เอกชน

ปวช.-ปวส.

2 กิโลเมตร

24

โรงเรียนพณิชยการเอเซียแปซิฟิก

เอกชน

ปวช.-ปวส.

2 กิโลเมตร

25

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

เอกชน

ปวช.-ปวส.

2 กิโลเมตร

26

โรงเรียนเทคโนโลยีดุสิต

เอกชน

ปวช.-ปวส.

3 กิโลเมตร

27

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

สอศ.

ปวช.-ปวส.

3 กิโลเมตร

28

โรงเรียนพระนครบริหารธุรกิจ

เอกชน

ปวช.-ปวส.

5 กิโลเมตร

29

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

สอศ.

ปวช.-ปวส.

6 กิโลเมตร

30

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

สอศ.

ปวช.-ปวส.

6 กิโลเมตร

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  [Next]
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view