// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 14/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,451,939
Page Views 4,052,916
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร
ประชุมการทำข้อมูลของผู้ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ประชุมการทำข้อมูลของผู้ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

นเทศ และ หัวหน้างานทวิภาคี ระดับสถานศึกษา ทั้ง 21 วิทยาลัย (ภาครัฐ)เข้าร่วมประชุ...

อ่านต่อ
 
ดร.พิศิษฐ์ แสง-ชูโตเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ดร.พิศิษฐ์ แสง-ชูโตเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนครูให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร...

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ...

อ่านต่อ
 
ประชุมการจัดเตรียมสถานที่สร้างประกอบเรือเก็บผักตบชวา

ประชุมการจัดเตรียมสถานที่สร้างประกอบเรือเก็บผักตบชวา

ี่ 2/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุ...

อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงา...

อ่านต่อ
 
แบบตอบรับเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

แบบตอบรับเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

วบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส. วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ...

อ่านต่อ
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view