// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,208
Page Views 4,270,293
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
แผนพัฒนาการศึกษา ของอาชีวศึกษา  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2579)


แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ข้อมูลจาก : งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประจำปีงบประมาณ 2554
ประจำปีงบประมาณ 2553
ประจำปีงบประมาณ 2552
ประจำปีงบประมาณ 2551

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view