// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,195
Page Views 4,270,280
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร


คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารภายในสถานศึกษา(RMS2016)

rms_manual_01_สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
rms_manual_02_เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
rms_manual_03_เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
rms_manual_04_เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
rms_manual_05_เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
rms_manual_06_เจ้าหน้าที่งานปกครอง
rms_manual_07_เจ้าหน้าที่งานวัดผล
rms_manual_08_เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
rms_manual_09_เจ้าหน้าที่งานระบบรูดบัตร
rms_manual_10_เจ้าหน้าที่งานโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
rms_manual_11_เจ้าหน้าที่งานการเงิน
rms_manual_12_เจ้าหน้าที่งานธุรการ
rms_manual_13_การติดตั้ง Server
rms_manual_14_ผู้ดูแลระบบ


การสร้างตารางเรียนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view