// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 15/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,431,928
Page Views 4,018,983
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

เรื่อง

ผู้เขียน

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
งานปูนตกแต่งผิว
เครื่องส่งวิทยุ
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  ทองเทศทา
  น.ส.บัณทารีย์       โภชน์พันธ์ุ
  นางปิยลักษณ์       รัตนวิทย์
  นางดนยภัฏ          มรกฏเมืองปัก
  นางสุมิตรา           ปพนธนัตถ์
  นางนฤมล            ลครราช
  นางธนาพร           สุรเชิดเกียรติ

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view