// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 14/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,452,022
Page Views 4,053,031
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร


คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารภายในสถานศึกษา(RMS2016)

rms_manual_01_สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
rms_manual_02_เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
rms_manual_03_เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
rms_manual_04_เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
rms_manual_05_เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
rms_manual_06_เจ้าหน้าที่งานปกครอง
rms_manual_07_เจ้าหน้าที่งานวัดผล
rms_manual_08_เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
rms_manual_09_เจ้าหน้าที่งานระบบรูดบัตร
rms_manual_10_เจ้าหน้าที่งานโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
rms_manual_11_เจ้าหน้าที่งานการเงิน
rms_manual_12_เจ้าหน้าที่งานธุรการ
rms_manual_13_การติดตั้ง Server
rms_manual_14_ผู้ดูแลระบบพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี2550

พรบ._com_1 เตรียมพร้อม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พรบ._com_2 พรบ.คอมฯ ฉบับ 1 พ.ศ.2550
พรบ._com_3 หลักเกณฑ์การจัดเก็บรักษาข้อมูล50
พรบ._com_4 หลักเกณฑ์คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ปี50
พรบ._com_5.บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ปี50
พรบ._com_6 ระเบียบการจับ ควบคุมปี50
พรบ._com_7 พรบ.คอมฯ ฉบับ 2 พ.ศ.2560


แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
แผนพัฒนาการศึกษา ของอาชีวศึกษา  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2579)ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view