// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,397,515
Page Views 3,968,866
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ติดต่องานศูนย์ข้อมูล
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น

จำนวนกลุ่ม

จำนวนนักเรียน

ปวช.1

42

763

ปวช.2

38

634

ปวช.3

45

507

ปวส.1

28

570

ปวส.2

38

566

ป.ตรี.1

3

64

ป.ตรี.2

3

33

รวม

197

3137

ระดับชั้น

สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวนกลุ่ม

จำนวนนักเรียน

ปวช.1

การตลาด

การตลาด

1

3

ปวช.1

การบัญชี

การบัญชี

4

76

ปวช.1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6

128

ปวช.1

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

4

81

ปวช.1

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

4

66

ปวช.1

ช่างพิมพ์

ช่างพิมพ์

3

59

ปวช.1

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

9

146

ปวช.1

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

7

119

ปวช.1

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

2

42

ปวช.1

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

2

43

ปวช.2

1

1

1

1

ปวช.2

การตลาด

การตลาด

1

14

ปวช.2

การบัญชี

การบัญชี

4

60

ปวช.2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6

123

ปวช.2

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

5

72

ปวช.2

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

3

45

ปวช.2

ช่างพิมพ์

ช่างพิมพ์

2

38

ปวช.2

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

7

124

ปวช.2

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

6

87

ปวช.2

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

2

35

ปวช.2

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

2

35

ปวช.3

การตลาด

การตลาด

1

13

ปวช.3

การบัญชี

การบัญชี

4

45

ปวช.3

การพิมพ์

การพิมพ์

1

1

ปวช.3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

73

ปวช.3

เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

3

3

ปวช.3

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

6

59

ปวช.3

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

4

41

ปวช.3

ช่างพิมพ์

ช่างพิมพ์

3

45

ปวช.3

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

7

103

ปวช.3

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

4

60

ปวช.3

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

2

24

ปวช.3

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ไฟฟ้ากำลัง

1

1

ปวช.3

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

2

3

ปวช.3

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

3

36

ปวส.1

การจัดการทั่วไป

การจัดการทั่วไป

5

129

ปวส.1

การบัญชี

การบัญชี

3

42

ปวส.1

การพิมพ์

การพิมพ์

2

48

ปวส.1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

74

ปวส.1

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

2

29

ปวส.1

เทคนิคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต

2

35

ปวส.1

ไฟฟ้า

ไฟฟ้าควบคุม

6

121

ปวส.1

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

2

32

ปวส.1

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3

60

ปวส.2

การก่อสร้าง

เทคนิคการก่อสร้าง

1

1

ปวส.2

การจัดการทั่วไป

การจัดการทั่วไป

7

104

ปวส.2

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง

1

10

ปวส.2

การบัญชี

การบัญชี

4

69

ปวส.2

การพิมพ์

การพิมพ์

2

33

ปวส.2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

55

ปวส.2

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

2

25

ปวส.2

เทคนิคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต

3

30

ปวส.2

ไฟฟ้ากำลัง

ติดตั้งไฟฟ้า

2

2

ปวส.2

ไฟฟ้า

ไฟฟ้าควบคุม

6

134

ปวส.2

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

3

38

ปวส.2

อิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคคอมพิวเตอร์

1

2

ปวส.2

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3

63

ป.ตรี.1

1

1

1

1

ป.ตรี.1

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

1

21

ป.ตรี.1

เทคโนโลยีไฟฟ้า

เทคโนโลยีไฟฟ้า

1

24

ป.ตรี.1

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

1

18

ป.ตรี.2

เทคโนโลยีไฟฟ้า

เทคโนโลยีไฟฟ้า

2

18

ป.ตรี.2

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

1

15

 

 

 

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view