// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 18/03/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,499,869
Page Views 4,136,188
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น

จำนวนกลุ่ม

จำนวนนักเรียน

ปวช.1

42

763

ปวช.2

38

634

ปวช.3

45

507

ปวส.1

28

570

ปวส.2

38

566

ป.ตรี.1

3

64

ป.ตรี.2

3

33

รวม

197

3137

ระดับชั้น

สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวนกลุ่ม

จำนวนนักเรียน

ปวช.1

การตลาด

การตลาด

1

3

ปวช.1

การบัญชี

การบัญชี

4

76

ปวช.1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6

128

ปวช.1

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

4

81

ปวช.1

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

4

66

ปวช.1

ช่างพิมพ์

ช่างพิมพ์

3

59

ปวช.1

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

9

146

ปวช.1

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

7

119

ปวช.1

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

2

42

ปวช.1

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

2

43

ปวช.2

1

1

1

1

ปวช.2

การตลาด

การตลาด

1

14

ปวช.2

การบัญชี

การบัญชี

4

60

ปวช.2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6

123

ปวช.2

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

5

72

ปวช.2

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

3

45

ปวช.2

ช่างพิมพ์

ช่างพิมพ์

2

38

ปวช.2

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

7

124

ปวช.2

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

6

87

ปวช.2

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

2

35

ปวช.2

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

2

35

ปวช.3

การตลาด

การตลาด

1

13

ปวช.3

การบัญชี

การบัญชี

4

45

ปวช.3

การพิมพ์

การพิมพ์

1

1

ปวช.3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

73

ปวช.3

เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

3

3

ปวช.3

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

6

59

ปวช.3

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

4

41

ปวช.3

ช่างพิมพ์

ช่างพิมพ์

3

45

ปวช.3

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

7

103

ปวช.3

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

4

60

ปวช.3

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

2

24

ปวช.3

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ไฟฟ้ากำลัง

1

1

ปวช.3

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

2

3

ปวช.3

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

3

36

ปวส.1

การจัดการทั่วไป

การจัดการทั่วไป

5

129

ปวส.1

การบัญชี

การบัญชี

3

42

ปวส.1

การพิมพ์

การพิมพ์

2

48

ปวส.1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

74

ปวส.1

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

2

29

ปวส.1

เทคนิคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต

2

35

ปวส.1

ไฟฟ้า

ไฟฟ้าควบคุม

6

121

ปวส.1

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

2

32

ปวส.1

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3

60

ปวส.2

การก่อสร้าง

เทคนิคการก่อสร้าง

1

1

ปวส.2

การจัดการทั่วไป

การจัดการทั่วไป

7

104

ปวส.2

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง

1

10

ปวส.2

การบัญชี

การบัญชี

4

69

ปวส.2

การพิมพ์

การพิมพ์

2

33

ปวส.2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

55

ปวส.2

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

2

25

ปวส.2

เทคนิคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต

3

30

ปวส.2

ไฟฟ้ากำลัง

ติดตั้งไฟฟ้า

2

2

ปวส.2

ไฟฟ้า

ไฟฟ้าควบคุม

6

134

ปวส.2

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

3

38

ปวส.2

อิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคคอมพิวเตอร์

1

2

ปวส.2

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3

63

ป.ตรี.1

1

1

1

1

ป.ตรี.1

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

1

21

ป.ตรี.1

เทคโนโลยีไฟฟ้า

เทคโนโลยีไฟฟ้า

1

24

ป.ตรี.1

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

1

18

ป.ตรี.2

เทคโนโลยีไฟฟ้า

เทคโนโลยีไฟฟ้า

2

18

ป.ตรี.2

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

1

15

 

 

 

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view