// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,135
Page Views 4,270,217
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

อาคาร A สำนักงาน

อาคาร 1 สำนักงานอำนวยการ/สาขาวิชาบัญชี/การตลาด/คอมฯธุรกิจ/ห้องประชุมพึ่งอาตย์

อาคาร 2 สำนักงาน/ห้องประชุมทองกวาว/สถานีวิทยุ

อาคาร 3 สำนักงาน/สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

อาคาร 4 สาขาวิชาไฟฟ้า OECF

อาคาร 5 สาขาก่อสร้าง/สาขาเมคคา/สาขาไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์

อาคาร 6 สาขาการพิมพ์/สาขาช่างกล/ห้องสมุด/ห้องประชุม/ห้องโสตฯ/งานสื่อการเรียน/ห้องอินเตอร์เน็ต

อาคาร 7 สำนักงาน/ศูนย์คอมพิวเตอร์กลาง/งานศูนย์ข้อมูลฯ

อาคาร 8 โรงยิม/โรงอาหาร

อาคาร 9 บ้านพักข้าราชการครู/นักการ

อาคาร 10 อาคารใหม่

โดม 1 ลานกิจกรรม

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view