// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,235
Page Views 4,270,320
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร
 ลำดับ  รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    ตำแหน่ง       ชื่อสถานศึกษา         ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
1 นายหริ่ม        สังข์ทอง ครูใหญ่

- โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้มีนบุรี
- โรงเรียนช่างไม้มีนบุรี

พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2488
2 นายไฉน        ไชยชลอ ครูใหญ่ - โรงเรียนช่างไม้มีนบุรี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2490
3 นายประวิทย์   วิสุทธิ์ศิริ ครูใหญ่ - โรงเรียนช่างไม้มีนบุรี พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2493
4 นายชัชวาล     จันทรพาณิช ครูใหญ่ - โรงเรียนช่างไม้มีนบุรี พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2499
5 นายไพโรจน์    รังสรรค์ ครูใหญ่ - โรงเรียนช่างไม้มีนบุรี พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2518
6 นายวิจิตต์       ทองมิตร อาจารย์ใหญ่ - โรงเรียนช่างไม้มีนบุรี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2518
7 นายวีรชัย       พันธุเวทย์ ผู้อำนวยการ - วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
  วิทยาเขต 2 มีนบุรี
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมกรุงเทพ
  วิทยาเขตมีนบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521
8 นาบเสริญ       หรุ่นรักวิทย์ ผู้อำนวยการ - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2532
9 นายสมเกียรติ   พึ่งอาตย์ ผู้อำนวยการ - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2543
10 ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร    พิทยาพละ ผู้อำนวยการ - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2551
11 นายชนินทร์     ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2554   
12 นายโสภณ      กันภัย ผู้อำนวยการ - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558
13 นายอรรถพล    สังขวาสี ผู้อำนวยการ - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2561
14

นายทวีศักดิ์    คิ้วทอง

ผู้อำนวยการ - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view