// หน้าหลัก  // ฝ่ายวิชาการ  // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.  // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 11/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,284,144
Page Views 3,794,272
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

การอบรมโครงการสร้างผู้ประกอบการการใหม่แบบครบวงจร
หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจและกลยุทธ์การทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
วันอังคารที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

      

      

      

      

การศึกษาดูงานเพื่อเปิดวิสัยทัศน์การเป็นผู้ประกอบการใหม่

เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดห่วงโซ่อุปทาน 

ณ ศูนย์สาธิตและศึกษาการจัดการซัพพลายเชน สถานบันรหัสสากล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 31 กรกฎาคม 2557


   

   

   

   

   

   

   


ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ MTC MINI MART


   

   

   

   

   

ธุรกิจการพิมพ์ บริษัท เทคนิคมีนพริ้นติ้ง จำกัด


     

     

     

     

     

     


ธุรกิจผลิตภัณฑ์งานไม้ ONE COLLEGE ONE PRODUCT


   

   

   

   

   

   

   

   วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view