// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 19/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 2,693,736
Page Views 4,434,067
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

เครื่องเตือนภัยน้ำฝนและน้ำหลาก

เครื่องเตือนภัยน้ำฝนและน้ำหลาก

   เครื่องเตือนภัยน้ำฝนและน้ำหลาก

 

 ปีการศึกษา

2550

 ชื่อผลงาน

เครื่องเตือนภัยน้ำฝนและน้ำหลาก 

 ประเภท

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ผลรางวัล

ชมเชย 

 หน่วยงาน/สังกัด

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

 ผู้ประดิษฐ์

1. นายสมพล กล่อมจิตร
2. นายฐิติพงษ์ ภิญโญพาณิชย์การ
3. นายศิวกร ไกรทอง
4. นายทวีวุฒน์ ศิริบาล
5. นายสิทธา อารีพงษ์
6. นายณรงค์ศักดิ์ คงสมเนตร
7. นายชัชวาล อิ่มยืนยง
8. นายสมชาย บัวอุไร

 อาจารย์ที่ปรึกษา

1. นายนิมิต อมฤทธิ์วาจา
2. นายวิชา โตนิล
3. นายยิ่งศักดิ์ และเลิศผล

 

   ประโยชน์และคุณลักษณะ 

เครื่องวัดปริมาณฝนและน้ำหลาก มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ปากกว้าง 8 นิ้ว เป็น PVC ขนาด 4 นิ้ว
มีแท่งเหล็กวัดระดับน้ำแสดงปริมาณเป็นสเกลมิลลิเมตร

  

   ยังไ่ม่ได้รับการจดสิทธิบัตร

   ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

 

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view