// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 20/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 2,672,455
Page Views 4,395,009
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

สว่านเจาะรูเดือยเหลี่ยม

สว่านเจาะรูเดือยเหลี่ยม

   สว่านเจาะรูเดือยเหลี่ยม

 

 

 ปีการศึกษา

2549

 ชื่อผลงาน

สว่านเจาะรูเดือยเหลี่ยม 

 ประเภท

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ผลรางวัล

ชมเชย 

 หน่วยงาน/สังกัด

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

 ผู้ประดิษฐ์

 

1. นายกฤษดา พวงมณี
2. นายทิฐฐิ เทียมมีเชาว์
3. นายวาทิต เพ็ชรกลับ
4. นายศุภรัตน์ นีละไพจิตร

 อาจารย์ที่ปรึกษา

 

1. นายโฆสิต สิตกุลพงษ์
2. นายวีรศักดิ์ แก้วประดับ

 

   ประโยชน์และคุณลักษณะ 

หลักการทำงานของสว่านเจาะรูเดือยในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ไม่สามาถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ดังนั้นจึงได้คิดประดิษฐ์ คอจับดอกสว่านเจาะรูเดือยเข้ากับส่วนไฟฟ้ามือ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งมีขนาดเบา และเคลื่อนย้ายได้สะดวกตามต้องการ
ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาความยากจน
1. ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว
2. สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพได้
3. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
4. มีขนาดเล็ก เบา

 

  

   ยังไ่ม่ได้รับการจดสิทธิบัตร

   ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

 

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view