// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,242
Page Views 4,270,327
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

รับเกียรติบัตร “การฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาการทาสีและการเคลือบผิว กิจกรรมทาสีกำแพงรั้วทำเนียบรัฐบาล”

วันพุธ 10 ตุลาคม 2561

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี


เข้ารับเกียรติบัตรและเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล ในโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)

และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

“การฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาการทาสีและการเคลือบผิว กิจกรรมทาสีกำแพงรั้วทำเนียบรัฐบาล”

ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561


มีวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก โดยมี พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ให้เกียรติประธานในพิธี และมี ท่านดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานคณะการการอาชีวศึกษา

ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร ณ ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาลศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view