// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 24/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,573,454
Page Views 4,250,301
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน

"ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน"
๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนายนัทวุธ นีละไพจิตร นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยครู น.ส.เดือนนภา คลังอาวุธ ครูผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวด ณ กระทรวงศึกษาธิการ

#ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมกันผลิตนักเรียน-นักศึกษา ให้ได้รับผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน#

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view