// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,203
Page Views 4,270,288
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

นายสุรินทร์ ตำลิ่ม รองฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา และคณะครู

เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านกิตติ ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ


ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view