// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 16/11/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,629,025
Page Views 4,332,605
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ปฐมนิเทศน์นักศักษาใหม่ ปี 2561

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างอบอุ่น

ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียนนักศึกษาใหม่สมัครเข้าเรียนเต็มทุกสาขาวิชา ทางวิทยาลัยฯได้จัดปฐมนิเทศทุกชั้นปี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา

ปฐมนิเทศน์อย่างตั้งใจ

(more)

ยือเส้นยืดสายกันหน่อย

(more)

ผอ. ทวีศักดิ์ คิ้วทอง

(more)

พร้อมรับความรู้

(more)

ก้าวสู่มีนบุรี

(more)

คณะผู้บริหาร

(more)

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view