// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 16/11/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,627,788
Page Views 4,331,174
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2562

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2562

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2562  

          รายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

                   
ายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน (ภาคคปกติ)

                    ายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน (ภาคสมทบ)

       
ใบชำระเงินผ่านธนาคาร

           ระดับปวช.1 ภาคปกติ/ทวิภาคี
 
          ระดับปวช.2 ภาคปกติ/ทวิภาคี 

          ระดับปวช.3 ภาคปกติ/ทวิภาคี 


ระดับปวส. 1 (ภาคปกติ)


          สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

          สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (จบปวช.)  


          สาขาวิชาการพิมพ์ (จบปวช.)

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (จบปวช.)

          สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

          สาขาวิชาการบัญชี (จบปวช.)

          สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (จบปวช.)ระดับปวส. 1 (ภาคสมทบ)

          สาขาวิชาการตลาด

         สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

         สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

         สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

         สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับปวส. 2 (ภาคปกติ)

           สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

         สาขาวิชาการพิมพ์

         
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

         สาขาวิชาช่างไฟฟ้า


         สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

         สาขาวิชาการบัญชี 

         สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ระดับปวส. 2 (ภาคสมทบ)

          สาขาวิชาการตลาด 

         สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

         สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

         สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

         สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


** ชำระผ่านธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน - 10 ตุลาคม 2562 **

             และนำใบเสร็จมายื่นลงทะเบียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562

            พร้อมกับชำระเงินสดในส่วนที่ 2 กับงานการเงินค่ะ

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view