// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 16/11/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,627,881
Page Views 4,331,309
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ (ร่าง)แผนปฎิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ (ร่าง)แผนปฎิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย

20 สิงหาคม 2562

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ (ร่าง)แผนปฎิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย

ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคน ทุกช่วงวัย

ประกอบด้วย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view