// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,134
Page Views 4,270,216
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง  สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2562

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

พร้อมด้วยนางสิริวรรณ โตนิล นางสาวมุกรินทร์ สุมาริธรรม รองผู้อำนวยการ

และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ ทางวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้นำเงินมอบให้กับท่านดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 20,000 บาท

เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view