// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,170
Page Views 4,270,254
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดำเนินงานโดยอาชีวศึกษากรุงเทพร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ

การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ  เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ดำเนินงานโดยอาชีวศึกษากรุงเทพร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

พร้อมด้วยนางอาภรณ์ ล้อสังวาลย์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน

เข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ

เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ดำเนินงานโดยอาชีวศึกษากรุงเทพร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 และเขต 2

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โดยมีท่านดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view