// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,196
Page Views 4,270,281
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ กต.ตร.ร่วมกับ ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ กต.ตร.ร่วมกับ ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประธานสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน กลุ่มจตุจักร

นางสิริวรรณ โตนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกลุ่ม จตุจักร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ กต.ตร.ร่วมกับ ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

พบเครือข่ายสถานศึกษาอาชีวศึกษา ยุติความรุนแรง ปัญหายาเสพติด อบายมุข โดยงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.) ปีงบประมาณ 2562

เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการ

ให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา โดยความร่วมมือของเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า

องค์การวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน

โดยได้รับเกียรติจากท่าน พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น.

เป็นประธานโครงการ และนำคณะวิทยากร และบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view