// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,127
Page Views 4,270,209
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

การประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังนโยบายการกำกับดูแล และเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังนโยบายการกำกับดูแล  และเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

นางสิริวรรณ โตนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

และคณะครูอาจารย์ ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังนโยบายการกำกับดูแล

และเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.ท.วุฒิภัทร เปรมปรี รองผกก.ป.สน.มีนบุรี 

ด.ต.ถวิน ยอดดำเนิน ผบ.หมู่ ป. สน.มีนบุรี และ ด.ต.เฉลิมพงษ์ ทับทิมศรี ผบ.หมู่ ป. สน.มีนบุรี

ในการเข้าร่วมการบรรยายเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ

ทบทวนมาตการและยกระดับระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษาตามข้อสั่งการ

และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเคร่งครัด


Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view