// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 24/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,573,380
Page Views 4,250,225
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นำโดย นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวท.มีนบุรี

นางสิริวรรณ โตนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ นางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

นายวิรถ ขบวนงาม รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พร้อมด้วย นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ (ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานการอาชีวศึกษา)

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร (ผูู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร) 

นายสุรพล จิรวรเดช (รองผู้อำนวยการสถาบันฯ )

ดร.รชนีกร มัคคสมัน (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา)

และผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรภูฏาน

ในการเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน ของแผนกวิชาไฟฟ้า แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ และได้เยี่ยมชมสถานประกอบการ

(บริษัท ธวัช เทคโนโลยีซิสเต็มส์ จำกัด) จ.ปทุมธานี

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view