// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 11/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,644,486
Page Views 4,353,188
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

เรื่อง ประกาศผลทดสอบนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

.............................................................................

รายชื่อผู้สอบผ่าน 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

                                                  * หมายเหตุ  

1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำบัตรประจำตัวสอบมารายตัว
พร้อมประชุมผู้ปกครอง และรับเอกสารมอบตัว
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
2.  หากไม่มารายงานตัวและสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view