// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 11/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,644,475
Page Views 4,353,177
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

เรื่อง ประกาศผลทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

.............................................................................

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

1. ประกาศผลทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับ ปวช.
2. ประกาศผลทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับ ปวส.


                                                                           * หมายเหตุ  

1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำบัตรประจำตัวสอบมารายตัว
พร้อมเข้ารับสัมภาษณ์ ที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 2 
2.  หากไม่มารายงานตัวและสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้

                  

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view