// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 19/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,559,678
Page Views 4,229,442
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

     วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี   

              ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
นางสาวภัทรวรรณ ธนโกเศศ
2. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวยุคลธร วรธรรมพิทักษ์
3. เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
นายพีวิชญ์ มีผล
                      
                รายละเอียดเพิ่มเติม    

จึงให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวลงเวลาปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมพึ่งอาตม์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้


Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view