// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 19/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,559,633
Page Views 4,229,386
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปี 2562

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปี 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 และหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

.............................................................................

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
2. แผนการรับนักเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562
3. แผนการรับนักเรียนระดับ ปวส. (ปกติ) (ภาคสมทบ) (ทวิภาคีภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2562
4. แผนการรับนักเรียนระดับ ปริญญาตรี ทวิภาคีภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view