// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 19/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,559,603
Page Views 4,229,356
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

โครงการเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ณ Tianjin University of Science and Technology

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2561

ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนา กับ วิทยาลัยเทคนืคมีนบุรี

มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาต่างๆจำนวน 11 คน ครูผู้ควบคุมดูแล จำนวน 1 คน ได้แก่ 

1. น.ส.กัญญารัตน์  โหลแก้ว              ปวส.2/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายณภัทร โรงสะอาด ปวส.2/1

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

3. นายณภนต์ โรงสะอาด ปวช.2/1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4. น.ส.อธิชา บุญพาพิทักษ์ ปวช.2/1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5. นายกิตติกร เพชรชัย ปวช.2/4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6. น.ส.พีรยา พิมพ์ภักดิ์ ปวส.1/1 แผนกวิชาการบัญชี
7. นายกฤติน สาโรช ปวช.2/1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
8. นายธีรสิทธิ์ ทัศนเปรมสิน ปวช.1/2 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
9. น.ส.อรวรรยา บุญเกษม ปวช.2/1 แผนกวิชาก่อสร้าง
10. น.ส.อรุณรุ่ง ทองดาษ ปวช.2/1 แผนกวิชาก่อสร้าง
11. น.ส.นนทิยา ไพรัตน์ ปวช.3/1 แผนกวิชาการพิมพ์
12. นางลาวัณย์ พงษ์สุวรรณ ผู้ควบคุมดูแล

                                                                                                                                                                                                 
Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view