// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 24/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,573,487
Page Views 4,250,335
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ประชุมแนวทางการเร่งรัดขยายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ

ประชุมแนวทางการเร่งรัดขยายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วยนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

และนางบุษกร เชาว์ปรีชา หัวหน้างานเทียบโอนประสบการณ์ (ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม)

เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีท่าน ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(ศ.คลินิค นพ.อุดม คชินทร) เป็นประธาน ในการประชุมแนวทางการเร่งรัดขยายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ

Education to Employment Vocational Boot Camp (E to E) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ร่วมกับ สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2)

โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

เข้าร่วมประชุม ชี้แจงการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารราชวัลภ กระทรวงศึกษาธิการ

+

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view