// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 15/11/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,410,738
Page Views 3,987,778
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

"การประชุมแนวทางการเร่งรัดขยายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp (E to E)"

"การประชุมแนวทางการเร่งรัดขยายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp (E to E)"

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วยนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

และนางบุษกร เชาว์ปรีชา หัวหน้างานเทียบโอนประสบการณ์ (ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม)

เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีท่าน ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(ศ.คลินิค นพ.อุดม คชินทร) เป็นประธาน ในการประชุมแนวทางการเร่งรัดขยายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ

Education to Employment Vocational Boot Camp (E to E) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ร่วมกับ สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2)

โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

เข้าร่วมประชุม ชี้แจงการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารราชวัลภ กระทรวงศึกษาธิการ

+

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view