// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 17/05/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,539,431
Page Views 4,202,356
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2561

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2561

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2561  

          รายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (คลิก)

ใบชำระเงินผ่านธนาคาร

          ระดับปวช.1,2,3 ภาคปกติ/ทวิภาคี (คลิก)

ระดับปวส. 1 (ภาคปกติ)

          สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

          สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (จบปวช.)  

          สาขาวิชาการพิมพ์ (จบปวช.)

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (จบปวช.)

          สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

          สาขาวิชาการบัญชี (จบปวช.)

          สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (จบปวช.)

ระดับปวส. 1 (ภาคสมทบ)

          สาขาวิชาการตลาด

          สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

          สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระดับปวส. 1 (ภาคพิเศษ)

          สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

          สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

ระดับปวส. 2 (ภาคปกติ)

          สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

         สาขาวิชาการพิมพ์

           
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

           สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

           สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

          สาขาวิชาการบัญชี (จบปวช.)

 
        สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

ระดับปวส. 2 (ภาคพิเศษ)

         สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

          สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

          สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

          สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

* ชำระผ่านธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561 *

และให้เก็บหลักฐานการฝากเงิน นำมาให้ครูที่ปรึกษาในวันลงทะเบียน (5 ตุลาคม 2561)

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view