// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 17/05/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,539,428
Page Views 4,202,353
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ. รุ่นที่ 8) ศึกษาดูงาน

นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ. รุ่นที่ 8) ศึกษาดูงาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ. รุ่นที่ 8) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ณ บริษัท สตาร์ ซานิทารี่แวร์(ประเทศไทย) จำกัด ถนน พหลโยธิน กม.82 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบการของคนไทยที่ผลิตจำหน่ายสุขภัณฑ์ยี่ห้อสตาร์จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 28 ประเทศทั่วโลก

โดยมี ดร.สมชาย ว่องอรุณ ประธานกรรมการผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายประสบการณ์ในเรื่องของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Organization) การผลิตพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะให้มีปริมาณและคุณภาพตรงความต้องการ การเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ AGENDA BASED โดยการทำงานในลักษณะของคลัสเตอร์ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคประเทศไทย 4.0

 

 

 

 

  

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view