// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 18/03/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,499,897
Page Views 4,136,217
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

โครงการ การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์

โครงการ การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์

ประชาสัมพันธ์
โครงการ การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2561
--------------------------------------------------


1 . เป็นโครงการ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมด้านคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนักศึกษา
     มีทักษะด้านการคานวณเพียงพอต่อการเรียนในวิชาชีพของตน               

2. จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-15.00 น. 
    ณ อาคาร 1-6 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รวมเวลา 5 วัน

3. นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. เรียนทุกคน 
    ระดับ ปวส. เรียนเฉพาะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ (โดยพิจารณาจากเกรดคณิตศาสตร์ ในระดับปวช.)

    และจะประกาศรายชื่อผู้ที่เรียน ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ บอร์ดหน้าอาคาร 3

4. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ระดับ ปวช. จำนวน 300 บาท และระดับ ปวส. จำนวน 350 บาท

   *** โดยนำมาจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2561***

5. การแต่งกายมาเรียน ให้แต่งเครื่องแบบ วท.มีนบุรี หรือเครื่องแบบสถานศึกษาเดิม
6. ให้นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เคารพธงชาติ เวลา 7.30 น.ทุกวัน ที่ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

ขอขอบคุณ 
ฝ่ายวิชาการ

**************************************

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view