// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 18/03/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,499,874
Page Views 4,136,193
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

(เพิ่มเติม)รายละเอียดค่าใช้จ่ายและใบชำระเงิน ปีการศึกษา 1/2561

(เพิ่มเติม)รายละเอียดค่าใช้จ่ายและใบชำระเงิน ปีการศึกษา 1/2561

(เพิ่มเติมภาคพิเศษด้านล่าง)
ค่าใช้จ่าย และใบชำระเงินผ่านธนา
คาร
ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับปวช 2,3 และปวส.2

รายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2561 (คลิก)

ใบชำระเงินผ่านธนาคาร

ปวช 2,3 ภาคปกติ/ทวิภาคี (คลิก)
ปวส.2 ก่อสร้าง(คลิก)
ปวส.2 ไฟฟ้า(คลิก)
ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส์(คลิก)
ปวส.2 การพิมพ์(คลิก)
ปวส.2 เมคคาทรอนิกส์(คลิก)
ปวส.2 การตลาด(คลิก)
ปวส.2 การบัญชี(คลิก)
ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คลิก)

(เพิ่มเติมภาคพิเศษ)
รายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2561
 (คลิก)
ใบชำระเงิน ปวส.2 ไฟฟ้า (คลิก)
ใบชำระเงิน ปวส.2 เทคนิคอุตสาหกรรม (คลิก)
ใบชำระเงิน ปวส.2 เมคคาทรอนิกส์ (คลิก)
ใบชำระเงิน ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส์ (คลิก)

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view