// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 18/03/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,499,882
Page Views 4,136,201
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

อศก คัดเลือกสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 28

อศก คัดเลือกสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 28

"สุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560


นาย อรรถพล สังขวาสี ประธานอาชีวศึกษากรุงเทพ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนอาชีวศึกษษจังหวัด เข้าสู่การประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

  

ผลการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ 11 ประเภท และ การนำเสนอผลงานวิจัยนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ดังนี้

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว
ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ด้านประเภทกำหนดโจทย์

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view