// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 15/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,431,921
Page Views 4,018,976
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานประทานโล่รางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในงาน“ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา” ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2560จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯโดยเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เวอร์ชั่น 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทที่ 5 ของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัล Honor Awardsและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประดิษฐ์  :
1. นายปัญญา         เพ็งสุข            แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.1
2. นายนรวิชญ์        สุระศรี            แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.2
3. นายศิริวัฒน์        ล้ออวยพร        แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.1
4. นางสาวอมินต์ตา  ทองย้อย         แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.1
5. นางสาวอรญา     คุดขุนทด         แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :
1. ว่าที่ร้อยเอกรุ่งโรจน์  อุตมาตร               แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. นายนิมิตร              อมฤทธิ์วาจา           แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. นายชาญชัย           แสงโพธิ์                แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. 
นายนิรุตน์              งามพริ้ง                แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5. 
นางพรทิพย์           หงษ์เวียงจันทร์        แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view