// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,346,784
Page Views 3,893,969
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ติดต่องานศูนย์ข้อมูล
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

นางสิริวรรณ  โตนิล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัย ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลงาานแผนงานและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

ชื่อ-สกุล ทำหน้าที่หัวหน้างาน
นางชนวรรณ    รอดวงษ์   งานวางแผนและงบประมาณ
นายธิติรัตน์      หมวกทอง    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสุธีร์          กิจฉวี    งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นายสรณะ       กองกุลศิริ      งานความร่วมมือ

นางสองเมือง   กุดั่น                  

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
นางดนยภัฏ      มรกฎเมืองปัก  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางวาศิณี        บุญยงค์         งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิ
นางสาวเดือนนภา คลังอาวุธ  งานธรรมศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view