// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,397,569
Page Views 3,968,939
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ติดต่องานศูนย์ข้อมูล
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 


 นายวิรถ ขบวนงาม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ในกาช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแลงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ชื่อ-สกุล ทำหน้าที่หัวหน้างาน
นางพิมพ์ใจ  สายวิภู           งานบริหารงานทั่วไป
นายวิสูตร์  มูลทรัพย์          งานบุคลากร
นางดารุวรรณ  วงศ์นิคม   งานการเงิน
นางทิพย์มาศ  ทองวล     งานการบัญชี
นางสาวเยาวภา  ศรีจะบก            งานพัสดุ
นายรวงผึ้ง  เต็งรัง           งานอาคารสถานที่
นางศิริวรรณ  ทองเกิด      งานทะเบียน
นายสันติ  ชื่นเจริญ          งานประชาสัมพันธ์
นางสาวไพริน  พิณโรจน์            สำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพ


ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view