หน้าแรกข้อมูลสถานศึกษา 9 ข้อโทรศัพท์ภายในติดต่อแผนที่ผลงาน

1      2      3


ข่าวประชาสัมพันธ์ วท.มีนบุรี
 

ประกาศผลสรุปผลการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด (อา...  

| อ่าน 17 ครั้ง
ประกาศผลสรุปผลการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด (อาชีวศึกษากรุงเทพ) วันที่ 25 พฤศจิกายน 25...

 
   

การประกวดทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา อาชีวศึกษากรุงเท...  

| อ่าน 21 ครั้ง
การประกวดทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา อาชีวศึกษากรุงเทพฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัย...

 
 

การประกวดทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา อาชีวศึกษากรุงเท...  

| อ่าน 50 ครั้ง
การประกวดทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา อาชีวศึกษากรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัย...

 
   

ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องอินเตอร์เน็ต จำน...  

| อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องอินเตอร์เน็ต จำนวน 14 รายการ

 
 

แบบฟร์อมรายงานการใช้ห้องเรียน , การนิเทศการเรียนการสอน(แบบรว...  

| อ่าน 49 ครั้ง
แบบฟร์อมรายงานการใช้ห้องเรียน , การนิเทศการเรียนการสอน(แบบรวม) ,การนิเทศการเรียนการสอนรายบุคคล ...

 
   

ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2/2557  

| อ่าน 4558 ครั้ง
ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี *** กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย...

 
 

นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมแถลงข่าว  

| อ่าน 60 ครั้ง
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมแถลงข่าว"งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ณ IMPACT เมืองทอง ระหว่างวันที่...

 
   

การประเมินคุณภาพการดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์ป... 

| อ่าน 35 ครั้ง
การประเมินคุณภาพการดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์ประเมินหน่วยมาตรฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเท...

 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน... 

| อ่าน 51 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อั...

 
   

การศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วัน... 

| อ่าน 79 ครั้ง
การศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
.
.
ข่าวสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.
.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.
mtc@minburi.ac.th

 
   
view