หน้าแรกข้อมูลสถานศึกษา 9 ข้อโทรศัพท์ภายในติดต่อแผนที่ผลงาน

1      2      3


ข่าวประชาสัมพันธ์ วท.มีนบุรี
 

การประกวดทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา อาชีวศึกษากรุงเท...  

| อ่าน 20 ครั้ง
การประกวดทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา อาชีวศึกษากรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัย...

 
   

ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องอินเตอร์เน็ต จำน...  

| อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องอินเตอร์เน็ต จำนวน 14 รายการ

 
 

แบบฟร์อมรายงานการใช้ห้องเรียน , การนิเทศการเรียนการสอน(แบบรว...  

| อ่าน 43 ครั้ง
แบบฟร์อมรายงานการใช้ห้องเรียน , การนิเทศการเรียนการสอน(แบบรวม) ,การนิเทศการเรียนการสอนรายบุคคล ...

 
   

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด (อาชีวศึกษากรุงเทพ)  

| อ่าน 851 ครั้ง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด (อาชีวศึกษากรุงเทพ) ประจำปี 2557 กำหนดการแข่งขันทักษะระด...

 
 

ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2/2557  

| อ่าน 4546 ครั้ง
ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี *** กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย...

 
   

นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมแถลงข่าว  

| อ่าน 35 ครั้ง
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมแถลงข่าว"งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ณ IMPACT เมืองทอง ระหว่างวันที่...

 
 

การประเมินคุณภาพการดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์ป... 

| อ่าน 27 ครั้ง
การประเมินคุณภาพการดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์ประเมินหน่วยมาตรฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเท...

 
   

ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน... 

| อ่าน 40 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อั...

 
 

การศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วัน... 

| อ่าน 73 ครั้ง
การศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

 
   

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูน... 

| อ่าน 68 ครั้ง
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบ...

 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
.
.
ข่าวสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.
.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.
mtc@minburi.ac.th

 
   
view