หน้าแรกข้อมูลสถานศึกษา 9 ข้อโทรศัพท์ภายในติดต่อแผนที่ผลงาน


 

เรียนผู้ปกครองนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา ขอ...   

| อ่าน 33 ครั้ง
เรียนผู้ปกครองนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นภา...

 
   

เรื่อง ประมูลราคาบริหารจัดการศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

| อ่าน 154 ครั้ง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เรื่อง ประมูลราคาบริหารจัดการศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ............

 
 

ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2/2557  

| อ่าน 4224 ครั้ง
ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี *** กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย...

 
   

แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

| อ่าน 2633 ครั้ง
แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

 
 

การประชุมการวางแผนจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคมีน... 

| อ่าน 6 ครั้ง
การประชุมการวางแผนจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กับ สถาบันการบริหารจัดการและเทคโน...

 
   

ขอต้อนรับคณะผู้แทนจาก East Asia Summit Secretariat ประเทศเกา... 

| อ่าน 63 ครั้ง
ขอต้อนรับคณะผู้แทนจาก East Asia Summit Secretariat ประเทศเกาหลีใต้ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการอาชี...

 
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2557 วันที่ 19... 

| อ่าน 73 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2557 พร้อมแนะนำ ผศ.ดร.ธีรพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกส...

 
   

การจัดทำแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2... 

| อ่าน 39 ครั้ง
การจัดทำแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วันที่ 15-16...

 
 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ศึกษาดูงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วันที่... 

| อ่าน 41 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ศึกษาดูงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลย...

 
   

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึ... 

| อ่าน 51 ครั้ง
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวย...

 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
.
.
ข่าวสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.
.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.
mtc@minburi.ac.th

 
   
view