หน้าแรกข้อมูลสถานศึกษา 9 ข้อโทรศัพท์ภายในติดต่อแผนที่ผลงาน

1      2


ข่าวประชาสัมพันธ์ วท.มีนบุรี
 

ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องอินเตอร์เน็ต จำน...  

| อ่าน 14 ครั้ง
ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องอินเตอร์เน็ต จำนวน 14 รายการ

 
   

แบบฟร์อมรายงานการใช้ห้องเรียน , การนิเทศการเรียนการสอน(แบบรว...  

| อ่าน 32 ครั้ง
แบบฟร์อมรายงานการใช้ห้องเรียน , การนิเทศการเรียนการสอน(แบบรวม) ,การนิเทศการเรียนการสอนรายบุคคล ...

 
 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด (อาชีวศึกษากรุงเทพ)

| อ่าน 218 ครั้ง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด (อาชีวศึกษากรุงเทพ) ประจำปี 2557 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นเจ้...

 
   

ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2/2557  

| อ่าน 4539 ครั้ง
ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี *** กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย...

 
 

นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมแถลงข่าว  

| อ่าน 19 ครั้ง
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมแถลงข่าว"งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ณ IMPACT เมืองทอง ระหว่างวันที่...

 
   

การประเมินคุณภาพการดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์ป... 

| อ่าน 19 ครั้ง
การประเมินคุณภาพการดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์ประเมินหน่วยมาตรฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเท...

 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน... 

| อ่าน 29 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อั...

 
   

การศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วัน... 

| อ่าน 67 ครั้ง
การศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

 
 

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูน... 

| อ่าน 62 ครั้ง
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบ...

 
   

การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพฯครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ... 

| อ่าน 71 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพฯครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2557 วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ...

 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
.
.
ข่าวสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.
.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.
mtc@minburi.ac.th

 
   
view