หน้าแรกข้อมูลสถานศึกษา 9 ข้อโทรศัพท์ภายในติดต่อแผนที่ผลงาน


 

เรื่อง ประมูลราคาบริหารจัดการศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

| อ่าน 150 ครั้ง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เรื่อง ประมูลราคาบริหารจัดการศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ............

 
   

ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2/2557  

| อ่าน 4210 ครั้ง
ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี *** กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย...

 
 

แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

| อ่าน 2615 ครั้ง
แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

 
   

ขอต้อนรับคณะผู้แทนจาก East Asia Summit Secretariat ประเทศเกา... 

| อ่าน 50 ครั้ง
ขอต้อนรับคณะผู้แทนจาก East Asia Summit Secretariat ประเทศเกาหลีใต้ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการอาชี...

 
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2557 วันที่ 19... 

| อ่าน 66 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2557 พร้อมแนะนำ ผศ.ดร.ธีรพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกส...

 
   

การจัดทำแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2... 

| อ่าน 35 ครั้ง
การจัดทำแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วันที่ 15-16...

 
 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ศึกษาดูงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วันที่... 

| อ่าน 36 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ศึกษาดูงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลย...

 
   

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึ... 

| อ่าน 50 ครั้ง
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวย...

 
 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ วิทยาลั... 

| อ่าน 44 ครั้ง
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ...

 
   

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีม... 

| อ่าน 38 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วัน...

 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
.
.
ข่าวสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.
.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.
mtc@minburi.ac.th

 
   
view