หน้าแรกข้อมูลสถานศึกษา 9 ข้อโทรศัพท์ภายในติดต่อแผนที่ผลงาน


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพและมาต...  

| อ่าน 8 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้ความร่...

 
   

ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน...  

| อ่าน 28 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน...   

| อ่าน 15 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม

 
   

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างงานอาชีพแก่ประชาชน ...  

| อ่าน 54 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างงานอาชีพแก่ประชาชน วันที่ 21 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมทองก...

 
 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างงานอาชีพแก่ประชาชน ...  

| อ่าน 59 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างงานอาชีพแก่ประชาชน วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมทองก...

 
   

มอบหมายให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ  

| อ่าน 51 ครั้ง
มอบหมายให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ >>>> แบบฟอร์มการออกเยี่ยมบ้...

 
 

ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2/2557  

| อ่าน 1474 ครั้ง
ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี *** กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย...

 
   

แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

| อ่าน 1109 ครั้ง
แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

 
 

คณะครู อาจารย์ นำทีมโดยท่านรองวิรถ ขบวนงาม เข้าเยี่ยมชมบริษั... 

| อ่าน 82 ครั้ง
คณะครู อาจารย์ นำทีมโดยท่านรองวิรถ ขบวนงาม เข้าเยี่ยมชมบริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด เพื่อศึกษาดูงานแ...

 
   

การอบรมโครการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรหลักสูตรกา... 

| อ่าน 86 ครั้ง
การอบรมโครการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจและกลยุทธ์การทำธุรกิจให...

 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
.
.
ข่าวสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.
.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.
MTC@minburi.ac.th

 
   
view