หน้าแรกข้อมูลสถานศึกษา 9 ข้อโทรศัพท์ภายในติดต่อแผนที่ผลงาน

1   2   3   4

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557  

| อ่าน 725 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับ ปวช. / ปวส. ตารางสอบปลายภาค...

 
   

การอบรมโครการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรหลักสูตรกา... 

| อ่าน 5 ครั้ง
การอบรมโครการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจและกลยุทธ์การทำธุรกิจให...

 
 

การประชุมนำเสนอข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับ ปวส. แ... 

| อ่าน 108 ครั้ง
การประชุมนำเสนอข้อมูล การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี สาขาวิชาการก่อสร้าง ต่อ บ...

 
   

การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภา... 

| อ่าน 99 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 สิงหาคม...

 
 

การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภา... 

| อ่าน 74 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 สิงหาคม...

 
   

การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภา...  

| อ่าน 59 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 สิงหาคม...

 
 

พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ... 

| อ่าน 137 ครั้ง
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคม...

 
   

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนายโสภณ กันภัย ได้ลงนามความร่วมือกั... 

| อ่าน 170 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนายโสภณ กันภัย ได้ลงนามความร่วมือกับ Vocational High School 1 Kedungwuni ...

 
 

งานพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2557  

| อ่าน 276 ครั้ง
งานพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

 
   

การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา วันที่ 2 

| อ่าน 96 ครั้ง
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วันที่ 2 ณ ห้องประชุม...

 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
.
.
ข่าวสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.
.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.
MTC@minburi.ac.th

 
   
view