หน้าแรกข้อมูลสถานศึกษา 9 ข้อโทรศัพท์ภายในติดต่อแผนที่ผลงาน

1        2


 

เรียนผู้ปกครองนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา ขอ...   

| อ่าน 241 ครั้ง
เรียนผู้ปกครองนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นภา...

 
   

เรื่อง ประมูลราคาบริหารจัดการศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

| อ่าน 198 ครั้ง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เรื่อง ประมูลราคาบริหารจัดการศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ............

 
 

ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2/2557  

| อ่าน 4366 ครั้ง
ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี *** กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย...

 
   

แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

| อ่าน 2735 ครั้ง
แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

 
 

รับสมัคบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน ส...  

| อ่าน 42 ครั้ง
รับสมัคบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน สาขา เมคคาทรอนิกส์ ) จำนวน 2 อัตรา

 
   

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2557 วันที่ 26...  

| อ่าน 76 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2557 วันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร6 ชั้...

 
 

การประชุมการวางแผนจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคมีน... 

| อ่าน 52 ครั้ง
การประชุมการวางแผนจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนี...

 
   

ขอต้อนรับคณะผู้แทนจาก East Asia Summit Secretariat ประเทศเกา... 

| อ่าน 97 ครั้ง
ขอต้อนรับคณะผู้แทนจาก East Asia Summit Secretariat ประเทศเกาหลีใต้ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการอาชี...

 
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2557 วันที่ 19... 

| อ่าน 98 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2557 พร้อมแนะนำ ผศ.ดร.ธีรพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกส...

 
   

การจัดทำแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2... 

| อ่าน 61 ครั้ง
การจัดทำแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วันที่ 15-16...

 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
.
.
ข่าวสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.
.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.
mtc@minburi.ac.th

 
   
view